Bild Rakhsha Razani
Välkommen till BeFRIs!

BeFRIs är en flyktingmedicinsk läkarmottagning inriktad på behandling av psykisk ohälsa hos flyktingar som kommer till Sverige. Många flyktingar har utsatts för tortyr och olika former av övergrepp i hemlandet, som gett psykiska symtom. Påfrestningar under anpassningen till ett nytt och främmande samhälle kan ge psykiska besvär. På begäran av advokat eller av den asylsökande utför vi tortyrdokumentationer. I begränsad omfattning tar vi också emot patienter som inte är flyktingar.

Under HISTORIK kan Du läsa om hur vår mottagning utvecklats sedan 1994, då den startade.

En presentation av Brita Hännestrand, som är mottagningens psykiater, får Du under CV.

Genom mottagningen säljer vi en del böcker, dels sådana som vi själva medverkat i, men också andra böcker som vi fått förtroendet att förmedla. Just nu kan Du genom oss köpa en nyutkommen iransk översättning av den kände svenska författaren August Strindbergs "Giftas" av Soraya Nateghian. Se BÖCKER!

Under ARTIKLAR kan Du ta del av artiklar som publicerats i BeFRIs namn.

Under AKTUELLT tar vi upp olika frågor som kan vara intressanta för Dig just nu.

Du kan nå oss via mail till brita@befris.se eller kontakta oss per telefon 070-7685085. Telefonen är inte alltid bevakad, men om Du lämnar ett meddelande ringer vi upp dig så fort vi får möjlighet.   Login