Giftas

"Estevadj" (2010) Valda stycken ur August Strindbergs "Giftas" översatta till persiska av Soraya Falk Nateghian. ISBN 978-91-86539-20-7. Tryck: Recito. Försäljes genom Befris. Kostnad 220 kr.

Login