ARTIKLAR Läkartidningen nr 14/1994: "Gör flyktingmedicin till egen specialitet."

Mortality and cancer incidence among Swedish lumberjacks exposed to phenoxy herbicides

Ladda ner: uppföljning skogsarbetarstudien.pdf

Migrationsmedicin i primärvården – somatiska och psykiska symtom

Ladda ner: Migrationsmedicin i primärvården.pdf

Saraprojektet

Ladda ner: Saraprojektet

Traumat sitter i kroppen

Ladda ner: traumat sitter i kroppen

Login