CV - Brita Hännestrand

                               
Som allmänläkare och psykiater har jag under 20 års tid arbetat med flyktingar från konflikthärdar i hela världen som utsatts för tortyr, fängelse, krig och andra svåra och uppslitande trauman. Därvid har använts både verbala och icke-verbala behandlingsmetoder; traumabearbetning, bildterapi och EMDR. Jag har varit projektledare för två projekt som handlat om en kombinerad behandling med individuell kontakt och bildterapi för kvinnor som utsatts för institutionaliserat sexuellt våld, Saraprojektet och Sabinaprojektet
  
Yrkeserfarenheter:                                                                                   
/ Distriktsläkare Ljusdals kommun 1973 – 1987 publ ”Självmord i glesbygden...” se nedan!
/ Distriktsläkare Svartbäckens Vårdcentral Uppsala 1987-1989.
/ Läkare vid flera av Invandrarverkets förläggningar i Mellansverige 1989 - 1994.  
/ BeFRIs flyktingmedicinska mottagning i Uppsala sedan 1994. Sara-projektet.
/ Kris- och Traumacentrum, Danderyd, tidigare CTD (Center for treatment and diagnosis of tortured and traumatized refugees) 1996 – 2007;  Psykiatrisk mottagning för behandling av svårt traumatiserade flyktingar. Tortyrdokumentationer. Projektledare för ”Sabina-projektet”; se BÖCKER!  
                                      
Utbildning
1970                    - med lic
1980                    - specialist i allmänmedicin
2000                    - specialist i psykiatri  
1990                    - fil kand 1990, ämnen: socialantropologi forskarnivå, persiska C-kurs
1999                    - Steg 1-utbildn i Kognitiv Psykoterapi vid Sabbatsbergs sjukhus

Publikationer
-Westerlund-Hännestrand B ”Självmord i glesbygden – kulturanalys ur ett primärvårds-perspektiv” 1990. Forskningsrådsnämnden.  D-uppsats i socialantropologi.      
-Hännestrand B, E.J. Krokstad; E-M Lindström ”Saraprojektet” 1999. Stöd av Socialstyrelsen.        
-Hännestrand B m fl ”Slakten på blommorna” 2004. Red. Cajsa Malmström. Lindelöws bokförlag. Om iranska fängelser.  
-Hännestrand B m fl ”Själens djupa sår” 2005. Sfph:s monografiserie 48.    
-Hännestrand B m fl ”Sabinaprojektet. Ett projekt för kvinnor som utsatts för institutionaliserat sexuellt våld” 2005. Kris- och Traumacentrum, Europeiska flyktingfonden.    
-Hännestrand, B. ”Traumat sitter i kroppen” Pfizers publikation ”I dag” nr 2/2008 sid 9-11.       

Login