INFORMATION OM DE LÄNDER OCH SITUATIONER SOM HAR TVINGAT MÄNNISKOR ATT FLY OCH KOMMA TILL SVERIGE ÄR VÄLKOMMEN OCH PUBLICERAS PÅ DENNA SIDA. IRAN Nema Chehrazi, en av de tusentals iranier som tvingats fly från landet efter revolutionen 1979, då mullorna kom till makten, är bosatt i Sverige. Många av hans sånger belyser den nuvarande situationen i Iran och kan avlyssnas på www.youtube.com, sök på Nema Chehrazi! I Sverige har hotet mot dem som deltagit i demonstrationer efter valet fått lite uppmärksamhet. Flyktingar Befris varit i kontakt med vittnar om den våldsamhet med vilken demonstrationerna slagits ned, bland annat av basiji, den beryktade mobbargrupp som är direkt underordnad Khamanei, den mäktigaste mannen i Iran med vetorätt över alla beslut som tas i parlamentet. Många av deltagarna har fångats in genom fotografering på mobiltelefoner av civilklädda poliser som gett sken av att delta i demonstrationerna. Dessa visades senare i TV med en utlovad penningsumma till dem som kunde namnge dem. Många flyktingar som deltog i demonstrationerna söker nu asyl i Sverige. Ännu finns få tecken på att Migrationsverket, som har att besluta om deras fortsatta öde, till fullo uppmärksammat den kritiska situationen för dem om de återvänder.

Login